Heating fuel (Heavy fuel)

DIN 51603-3:2012-05

Parameter
Method
Density at 15 °C
DIN 51757
Flash point Pensky-Martens
DIN EN ISO 2719
Kinematic viscosity
DIN EN ISO 3104
Pourpoint
DIN ISO 3016
Carbon residue CCR (from Original)
DIN EN ISO 10370
Sulfur content
DIN 51400-3
Water content
DIN ISO 3733
Sediment content
DIN EN ISO 3735
Calorific value (incl. H20-, N- and S-Correction)
DIN 51900-1/2
Ash content
DIN EN ISO 6245
Additional parameters:
Asphaltene content
DIN 51595
Nitrogen content
DIN 51444
Cetane number
IP 498
C-H-N Elemental analysis
ASTM D 5291
C-H-N-O Elemental analysis
ASTM D 5291
Elements (e.g. V, Ni, Al, Si, Cr, Fe, Na)
EN 15944